1661 Idzardus van Gerroltsma, burgemeester koopt op 23-3-1661 van Lucia van Walta en Cornelis van Aersen van Somelsdijck en Spijck, een zeker groot leijendak dwarshuis, schuur, plaats en hof met bomen en een plantage, staande en gelegen aan den stadplaatse. Thans bewoond bij door de professor Joachim Vrenselius.