1553 Tjalling van Botnia, Swob van Botnia en Luts van Botnia, erven van Jarich van Botnia