1540 Jarich van Botnia, grietman Franekeradeel en Luts van Stania