1783 Hendrik Jans Meijer, pottenbakker en Rinske Wijbes Heijdema kopen op 16-5-1783 een huis met erf, staande en gelegen op de Suijpmarkt, van Pieter Willems, Mr. blikslager en Swopkje Dirks Eikhout