1773 Pieter Willems mr blikslager koopt op 17-12-1773 een deftig en wel ter nering staand huis met erf, staande en gelegen op de suijpmarkt, van Douwe Wijtema en Jetske Draaisma, kooplieden. Bij Hendrik Meijer bewoond.