1771 Douwe Wijtema, vroedsman en Jetske Draaisma, kooplieden, kopen op 14-1-1771 een deftig en wel ter nering staand huis, staande en gelegen op de suijpmarkt, van Jan Aukes Kramer. Bij de verkoper bewoond. De losse goederen alsmede het winkelgereedschappen zullen op taxatie moeten worden over genomen.