1853 Herre Klomp, koopman. Hij kocht ook het brandspuithok van de stad, dat verbouwd werd tot woonhuisje.