1754 Jan Aukes Cramer, koopman en Jiskje Willems kopen op 13-12-1754 een huis, staande en gelegen op de suijpmarkt naast De Valk, van Georgius Coopmans, medicinae doctor.