1713 Stijntje Geerts, weduwe van Pier Gabes Reinsma, burgemeester