1847 Verkoop oostelijk deel erf aan Hendrika Pieters Schuring weduwe van Jan de Faber