1828 Johanna Sijbrens Bakker weduwe van Gerke Westerdijk.