1797 Gerke Westerdijk, lid van het gerecht te Franeker en Johanneske Sijbrens Bakker kopen op 19-5-1797 een deftig en wel ter nering staand huis en erf van Wijtske Ippenga huisvrouw van Ype Bonnema voor een ½ en Geertje Seghe Hermans als gelastigde van haar moeder Geertje Wijland weduwe van Jacobus Pot te Gravensande voor ½. Als erfgenamem van wijlen Johannes Ippenga. Bij wijlen old burgemeester Johannes Ippinga bewoond geweest.