1797 Gerke Westerdijk, lid van het gerecht te Franeker en Johanneske Sijbrens Bakker kopen op 19-5-1797 een plek grond of bleekveld gelegen aan het plein achter de herberg, van Heere Jans, castelein in de Valck en Jeltje Gerbens.