1750 Marijke Frederiks Bacherach, weduwe van Eelke Thomas Sevena, gerechtsbode