1807 Tjepke Reins van der Wal, koopman, en Antje Pieters Steenstra kopen op 6-2-1807 een huis, achterhuis en tuin van Cornelis van Rees, apotheker. Bij Willem Brommelkamp bewoond. Hebbende een vrije uitgang aan het kerkhof. De losse goederen voor gebruik der apotheek zullen op 12-5-1807 door Gerke Westerdijk worden gekocht.