1801 Cornelis van Rees, apothecar, koopt op 20-3-1801 een huis, achterhuis en hof van Idzert Adams en Klaas Johannes Sannes, kooplieden. Bij de weduwe Adama van Salverd gebruikt. Huurder zal worden Boudewijn van Rees.