1800 Idzert Adams en Klaas Johannes Sannes, kooplieden, kopen op 7-3-1800 een huis, achterhuis en erf van Pieter Adama, advocaat, als gelastigde namens Jacobus Adama, Johanna Adama en E. de Vries, procureur fiscaal te Joure. Laatst bij de weduwe van Govert Adama bewoond.