1779 Salomon Jongma, oud burgemeester en lid van de vroedschap, en Johanna Broers Snip kopen op 26-11-1779 een deftig huis, hof en achterhuis, staande en gelegen over de Suijpmarkt, van de Hoog geleerde Heer Christiaan Everhard de Lille, med. doctor en professor ordinaris aan de Friesche Academie alhier. Het achterhuis heeft de in en uitgang aan het kerkhof. De losse goederen zullen op taxatie worden verkocht.