1772 De hoog geleerde heer Christiaan Everhard de Lille. Professor aan lands academie, en mevrouw Johanna Marcella Metelenkamp, kopen op 13-10-1772 een deftig huis met hof, staande en gelegen aan de Suijpmarkt, en een achterhuis uitschietende aan het kerkhof, van Michael Hulshuis, schrijver van een compagnie en erfgezetene tot Wier nabij Berlikum. Bij de verkoper bewoond. Het huis bestaande uit een royaal voorhuis, twee beneden kamers met een gang daarbij langs, een keuken, twee bovenkamers met de zolders daarboven, een fraaie tuin en een achterhuis aan het kerkhof uitschietende. De bloemen en horlogies die in de kasten en op de toonbank liggen alsmede de wijnstokboom, de wonder en peperbomen blijven eigendom van de verkoper.