1764 Michael Hulshuis, oude schrijver van een compagnie, te Berlikum, koopt op 3-2-1764 een huis met hof, staande en gelegen op de suijpmarkt, van Riemke Donia weduwe van wijlen Taeke Piebenga. Bij de verkoperse bewoond.