1809 Klaas Jelles Bos, koopman, en Jeltje Reinders Reinsma kopen op 7-8-1809 een wel ter nering staand koopmanshuis en erf van Isaac Telting, secretaris, als exec. over wijlen Grietje Holwerda huisvrouw van Johannes Hartenberg. De losse goederen als toonbank, kasten en winkel gereedschappen zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht.