1786 Akke Hoites weduwe van Christiaan Aikema, winkelierse