1785 Christiaan Aikema, klokluider/ winkelier en Akke Hoites kopen op 4-2-1785 een deftig en wel ter nering staand huis met achtererf, staande en gelegen op de Suijpmarkt, van Johannes Molenaar, koopman op de Suijpmarkt. Bij de verkoper zelf bewoond. Belast met eeuwige erfpacht aan de erven van Sminia.