1704 Deftig woonhuis met erf. Grondpacht verschuldigd aan de familie Sminia