1804 Wijtske Jans, weduwe van Philippus Staioef, herbergierse en schoenmakerse te Franeker en Tzummarum