1803 Jan Klases, castelein en Elisabeth Wolsek kopen op 04-02-1803 een deftig en en wel ter nering staand huis en achterhuis van Doktor Rudolf Oostenbroek Nauta en Janke Scheltema. Voorhuis bestaande uit bestaande diverse boven en onderkamers, alsmede een zolder en vliering. Begerechtigd met het recht om het recreet in de achtergang of portaal, indien het geleegd moet worden, zulks de doen over het erf of bleek van verkopers ten oosten, thans bij Pieter Pieters Postma bewoond. Voor he ongerief wegens het laten dongen der vuiligheid in de bleek zal de koper een Douceur van 2 caroliguldens betalen aan de bewoner ten oosten. Naastelegers zijn : verkopers oost, Petrus Herfst Oost, kerkhof zuid, straat en diept Noord