1731 Pieter Tjommes Brouwer glasmaker en Grietje Jelles