1881 Verbouw, afbraak aanbouw achter oostzijde en nieuwbouw van uitbreiding zuidwaards