1795 Martha Liefting, huisvrouw van Johannes Doorenbos, predikant te Deersum, Machteltje Mulder weduwe van Hermannus Zacharias Attema, Titia Mulder weduwe van Feite Pietersen te Sneek. Allen erfgenamen van Johannes van Doem