1890 Verkoop woonhuis op achtererf aan Wijtze Zijlstra, timmerman