1876 De twee woonhuizen op het achtererf worden samengevoegd tot een woonhuis, kad. nr 1510