1830 Geertje Annes Gorter, koopvrouw koopt op 18-1-1830 een huis van Carharina Tjepkes van der Wal voor fl. 315,-