1752 Poppius Roorda brouwer, secretaris der academie, koopt op 08-11-1752 een huis met erf, staande en gelegen aan de stadsplaats, van Johannes Stephanus en Martha Lusacq, nagelaten kinderen en erfgenamen van hun moeder Maria Judith de la Landre, weduwe van Jan Lusacq te Leiden.