1874 Louis Armand Hissink hoofdonderwijzer voor het uitgebreid onderwijs te Franeker als behandelende de rechten der legale huwelijks gemeenschap volgens de tegenwoordige bepaalde wetgeving tussen hem en zijn echtgenote Ida Schneider heeft op 16-12-1874 verkocht aan Theodorus Ypma directeur van het begravenisfonds te Franeker een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats in de wijk TO 112 Kad. Nr. Sectie A 1012 te Franeker, bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, in de koop zijn inbegrepen de jalousien en zonneblinden, het perceel is in eigendom bekomen door acte van scheiding op 10 augustus 1871 waarin het perceel door zijn echtgenote aan hem is toebedeeld, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 3500,- dat het verkochte wordt over gedragen zo goed en kwaad groot en klein het moge zijn met alle lusten, lasten actien servituten gerechtig en mandeligheden zichtbare en verborgen gebreken niet hoegenaamd uitgezonderd als daaraan en toebehoren, de aanvaarding kan plaats hebben op 20 December 1874, de betaling gaat vervolgens op 1 mei 1875 fl. 1500,- en het restand van fl. 2000,- voor 1 augustus 1875 of op de eerste aanmaning van de verkoper te voldoen.