1855 Op zaterdag 28 juli 1855 in het logement van Oosterbaan aan de breedeplaats te Franeker wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door Johannes Lambertus Huber griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden en wonende aldaar en de juffrouw Metje Huber zonder bepaald bedrijf wonende te Franeker en Jan Thomas Ferdinand Huguenin zonder beroep mede woonachtig te Franeker, een huis en erf staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker wijk TO 112 Kad. Nr. Sectie A 657, bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, het hoogste bod zegge fl. 1220 cg wordt gedaan door de heer Johannes Hendrikus van der Meulen apotheker te Franeker die verklaard dat hij het bod doet namens Carel Theodoor Bölge koopman wonende te Amsterdam en Cornelia Ennema zijn huisvrouw wat bij de finale palmslag wordt aangenomen en geaccepteerd door de verkopers, te betalen een 3/4 gedeelte op 1 October 1855 en op 1 mei 1856 1/4 gedeelte in klinkende en hier goed gangbare munt,