1744 Johannes Stephanus en Martha Luzac, nagelaten kinderen en erfgenamen van hun moeder Maria Judith de la Lande, weduwe van Jean Luzac te Leiden