1729 Maria Judith de la Lande, weduwe van Jean Luzac