1907 in logement “De Nieuwe Doelen” aan de breedeplaats te Franeker wordt op 21-01-1907 bij publieke veiling te koop aangeboden door Gerardus Keijzer bierhandelaar te Franeker, een burgerhuis met plaats, bleek en erf staande aan het kerkplein of het zogenaamde oude kerkhof te Franeker, Kad. Nr. Sectie A 2366, bevoorrecht met een pad door de steeg naar de publieke straat evenals het perceel Kad. Nr. 2146 thans eigendom van Gauke de Wint, doch alleen voor het halen en brengen van de secreet tonnen en het ledigen van de zinkput zo dikwijls de stads reinigingdienst dit nodig oordeelt en driemaal jaars tot opslag van turf of andere brandstoffen, met uitzondering van een klein oostelijk strookje ingenomen door de steeg welk gedeelte niet wordt verkocht, dit zal moeten worden afgescheiden van het te verkopen deel op het bestaande houtwerk zodat het bedoelde houtwerk in eigendom en onderhoud massaal zal zijn tussen de naastelegers, het perceel heeft massaal met het perceel ten zuiden Kad. Nr. 2146, een regenwaterbak waardoor een pomp op het te verkopen perceel aanwezig is, de koper zal tot wederopzegging tegen betaling van fl. 1,- jaarlijks op 1 januari aan de eigenaar van de welput het medegebruik ten behoeve van zijn huishouding door de steeg waar de pomp staat mogen gebruiken, de schoorsteen ten zuiden behoort bij het te veilen perceel, de naasteleger kan gebruik maken van de schoorsteen tegen een betaling van fl. 1,- jaarlijks aan de eigenaar van de schoorsteen, de tegenwoordige huurder van dit perceel zal voor eigen rekening en voor 1 juni 1907 moeten wegnemen het kozijn en deur achter in de gang van dit perceel en de opening dicht gemetseld moeten worden, voor de schutting en de deur naar de meidenkamer moet fl. 15,- worden betaald, de gashanger, gascomfoor en electrische batterij met geleidingen naar beneden zijn niet in de koop inbegrepen maar eigendom van de huurder evenals het kippenhok buiten op het erf, het eerste bod van fl. 1609,- wordt gedaan door Minne van Smeden koopman te Franeker, waarop Christoffel IJsbrandij timmerman te Franeker het bod verhoogt naar fl. 1709,- wat aanvaard wordt en het perceel aan hem toegewezen.