1825 De heer Johan Vriemoet Drabbe arrondissements inspecteur van de rijks directe betastingen der in en uitgaande rechten en accijnsen te Leeuwarden wonende aldaar verklaard op 04-06-1825 uit de hand verkocht te hebben aan mejuffrouw Andrieske Engelina Groenewoud meerderjarige ongehuwd zonder beroep wonende te Franeker, een dubbele woning met het daarbij horende grote hof, staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 113 en 114 te Franeker, zijnde nr. 114 begerechtigd met een steeg en put ten zuiden mandelig met het huis ten zuiden, alsmede met een steeg leidende uit het hof naar de dijkstraat welke mede gemeenschappelijk, de losse goederen bij het huis behorende zijn bij de koop inbegrepen, de voor en nadelen en lusten en lasten zullen direct op de koperse overgaan, de gevel van de tuinkamer van nr. 113 tussen het gebouw en de naasteleger ten noorden gelijk met de schoorsteen aldaar aanwezig gemeenschappelijk behoort aan dit verkochte en de naasteleger ten noorden, voor de somma van fl. 1800,- te betalen in twee termijnen op 12 juli 1825 fl. 600,- en op 12 juli 1826 de resterende fl. 1200,-