1873 Martinus Feikema koopman te Franeker verklaard op 20-04-1873 verkocht te hebben en door de wettige levering in eigendom te zullen overdragen aan Yde Dirks Ferwerda logementhouder te Franeker een dubbel huis met logement en stalling, tuin en wat er verder toe en aan behoort, staande en gelegen aan de breedeplaats “De Nieuwe Doelen” genaamd in de wijk TO 113 en 114 Kad nr. Sectie A 924, de stalling Kad nr. 925, de tuin Kad, nr. 1013, bij dit huis behoort een steeg Kad nr. 654 mandelig met het huis ten zuiden, in deze steeg is een put die ten dienste is van de Sint Martinikerk om er water uit te halen, dit perceel heeft een in en uitgang op het sint Martinikerkhof en een mandelige steeg naar de dijkstraat, het secreet is gebouwd op 10 februari dit jaar tegen het huis van Klaas van der Vliet en aldaar ter bede, aldus verkocht en in koop aangenomen voor de somma van fl. 8800,- te betalen in een termijn op 1 mei 1873.