1831 Op maandag 17 januari 1831 in logement van Elize Simons Wink te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door mejuffrouw Andrieske Engelina Groenewoud meerderjarige ongehuwd zonder beroep wonende te Franeker, een dubbel herenhuis de laatste jaren aanzienlijk verbouwd en verbeterd met een groot hof voorzien van vele fijne vruchtbomen, staande en gelegen in de wijk TO 113 en 114 te Franeker, door de heer Jacobus Cornelis Swijghuizen Groenewoud als huurder bewoond, voor de koper op 12 mei 1831 vrij te aanvaarden, de zuidzijde bestaat uit een behangen en geplafoneerde voorkamer waarin een buffet en twee ramen uitziende op de breedeplaats, een achterkamer waaronder een kelder, een tweede kamer met uitzicht op de binnenplaats, de binnenplaats met een regenwaterbak en uitgang hebbende in de steeg ten zuiden en in de steeg een massale put, een grote achterkamer behangen en een marmeren schoorsteen en twee grote kasten en uitzicht door twee ramen op de tuin, noordzijde een voorkamer behangen, een haardsteed en kast en twee ramen uitziende op de breedeplaats, een keuken met twee ramen met uitzicht hebbende op de binnenplaats voorzien van een fornuis, haardsteed en vijf gaten aanrecht, een vaste turfbak, koker, watersteen met twee koperen kranen voor put en regenwaterbak, op de binnenplaats een put en gemak en achter een tuinkamer zijnde behangen en voorzien van een haardsteed en kast met twee ramen uitzicht hebbende op de tuin, de gevel van deze tuinkamer tussen dit gebouw en de naasteleger ten noorden gelijk met de schoorsteen aldaar behoort gemeenschappelijk aan dit gebouw en de naasteleger ten noorden, een gang van voren naar achteren in het zuidelijk deel en tot halverwege in het noordelijk deel, zuidzijde voorboven een kamer met drie ramen uitziende op de breedeplaats voorzien van een haardsteed, daar achter een kleine kamer met een groot raam, een portaal met een raam, noordzijde een voorbovenkamer voorzien van een dichtgemetselde haardsteed en twee ramen uitziende op de breedeplaats, een portaal met ter zijde bergplaats of provisiekamertje, een behangen slaapkamertje, zuidzijde een binnenzolder en vliering, noordzijde een turfzolder, achter beide huizen een plaats met bleekveld en groot hof met put en regenwaterbak, het hof heeft drie uitgangen twee naar het kerkhof en een in de dijkstraat welke massaal is, de massale put in de steeg ten zuiden is begerechtigd water te doen halen ten dienste van de Martinikerk, de lasten van de verponding van huur, deuren,haardsteden en vensters moeten dadelijk bij de aanvaardig doior de koper betaals worden aan de verkoperse, de losse goederen die aan het huis behoren als gordijnstokken, roeden, kastplanken, binnenstokken en wat dies meer is moet de koper overnemen voor fl. 40,- het eerste bod van fl. 3636,- wordt gedaan door Dirk van der Kam koopman te Franeker. Op maandag 31 januari 1831 in logement van Elize Simons Wink koffieschenker te Franeker wordt het bod met fl. 200,- verhoogt door Yme Faber koopman en meester bakker te Franeker waarop de hoogwelgeboren heer Barthold Reinier Baron de Geer hoogleraar aan het atheneum te Franeker en wonende aldaar het bod met fl. 20,- verhoogt en Yme Faber antwoord met een bod van fl. 150,- na vele verhogingen is het de notaris Andries Stinstra die het hoogste bod doet namens de heer Jacob Adolph de Rover hoogleraar aan het atheneum te Franeker die voor beide huizen de somma van fl. 4226,- moet betalen in in alhier gangbare grove zilveren of gouden munten in twee termijnen op 1 mei 1831 en op 1 mei 1832.