14-4-1846 Evert Oosterbaan, bakker en logementhouder koopt een deftig en royaal huis voor fl 2000,- van Frans Hendrik Burghgraef