1902 Hendrik Neef koffiehuishouder te Franeker verklaard op 20-12-1902 verkocht en in eigendom over gedragen te hebben aan Gauke de Wind inspecteur der levensverzekering Pietas wonende te Leeuwarden een huis waarin café restaurant “De nieuwe Doelen” met vergunning tot verkoop van sterke dranken in het klein, erf en verdere aanbehoren, staande aan de breedeplaats te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2146, de koper kan het de 1ste mei 1903 vrij aanvaarden, het verkochte gaat over zoals de verkoper het bezat zo goed en kwaad groot en klein het moge zijn met zichtbare en verborgen gebreken bevoorrecht en bezwaard met de erfdienstbaarheid en onderhoudsplicht, alzo verkocht en gegeven voor de somma van fl. 6650,-