1815 Op donderdag 13 April 1815 in het heerenlogement te Franeker wijk TW 55 wordt in een openbare veiling te koop aangeboden door Jetske Klases Tuininga weduwe van wijlen Hendrikus Dionisius Lomarseen huis met tuin staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 113 te Franeker, bij de verkoopster bewoond en in gebruik, op 12 mei 1815 door de koper vrij te aanvaarden, bestaande uit een voorhuis, een voorkamer voorzien van bedstede en twee kasten waarachter een zaal met een haardstede uitziende op de binnenplaats, een binnenplaats voorzien van een pomp waarachter een tuinkamer met bedsteden, haardstede en twee kasten, een bovenvoorkamer met een kast, een bovenachterkamer met haardstede en een losse kast, boven de kamer twee kamertjes waarvan het achterste voorzien is van een bedstede, een portaal waarin een kledingkast met stokken, een keuken met een kast en fornuis, een kelder, een secreet, voorst een gang door het hele huis waarin een porceleinkast, een vliering over het hele huis, een plaats met regenwaterbak, put, een grote tuin voorzien van beste vruchtbomen, begerechtigd met een uitgang op het kerkhof, alles voorzien van de nieuwste gerieflijkheden, het eerste bod wordt gedaan door Tjerk van der Meulen stadsomroeper te Franeker met fl. 380 gulden en 15 stuivers waarop de koper verklaard het bod mede is gedaan door Haije Sierds van der Vliet kooman en koemelker te Franeker die vraagt aan de notaris om het proces vebaal der verkoping hardop voor te lezen daar hij niet kan lezen nog schrijven zulks niet hebbende geleerd.