1909 Gauke de Wind koffiehuishouder te Franeker verklaard op 14-04-1909 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Hotze de Jong bakker wonende te Franeker een huis waarin een logement, koffiehuis en sociteit genaamd “De Nieuwe Doelen” met een burgerhuis daarnaast beide met erf en toebehoren staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2146 en en Kad. Nr. 1012, het laatste bezwaard met 2 guldens jaarlijkse grondpacht te betalen aan de Sint Martinikerk te Franeker, voor de somma van fl. 12000,- te betalen fl. 4500 voor de aanvaarding en de rest fl. 7500,- op 20 December 1909, de koop zal worden geannuleerd als de koper geen tap en drank vergunning kan krijgen, de gasleidingen en gaskranen in de zaak zullen in de koop versmelten, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1909 in de staat en toestand waarin het zich thans bevindt.