1875 Op maandag 1 maart 1875 in het logement “De nieuwe Doelen” te Franeker wordt bij openbare verkoping te koop aangeboden door Yde Dirks Ferwerda logementhouder te Franeker een huis en logement met grote tuin, stalling en erf, staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker “De nieuwe Doelen” genaamd in de wijk TO 113 en 114 Kad nr. Sectie A 924, de stalling Kad nr. 925, de tuin Kad, nr. 1013, het huis gemerkt met TO 114 is het zuidelijk deel van het kadastraal nr. 1013 en het zuid westelijk deel van de tuin van kadastraal nr. 925, begerechtigd met een steeg kad. Nr. 654 massaal met de zuidelijke naastelegers, een mandelige steeg naar de dijkstraat, het secreet is gebouwd tegen het huis van Klaas van der Vliet en aldaar ter bede geplaatst, in de steeg is een put die ten dienste is van de Sint Martinikerk om er water uit te halen, het huis met bergplaats gemerkt TO 114 staande naast het vorige perceel maakt deel uit van het noordelijke gedeelte kad. Nr. 1013 en het noordwestelijk deel van de tuin kad. Nr. 925, begerechtigd met een vrije uitgang naar het kerkhof, de kopers van beide percelen zullen de beide kozijnen met deuren in de gang van het eerste perceel waardoor toegang wordt verleend uit de gang van het tweede perceel moeten wegnemen en de ontstane openingen voor eigen rekening dicht metselen, het kozijn boven het portaal waardoor toegang wordt verkregen tot het eerste perceel naar het tweede perceel moeten wegnemen en dichtmaken, het raam in een der logeerkamers in het tweede perceel aanwezig en uitzicht hebbende op de binnenplaats van het eerste perceel zal op de dag der aanvaarding door de koper van het tweede perceel weg genomen moeten worden en behoorlijk dicht gemaakt, het water komende van de lijstgoot van het tweede perceel en van de krimp liggende tussen het eerste en tweede perceel blijft ten voordele van de koper van het eerste perceel, de stalling staande aan het kerkhof deel uitmakend van Kad. Nr. 924 benevens de grond aan de westzijde ter breedte van ongeveer 1 bij 2 meter en aan de zuidzijde ongeveer 2 en een halve meter gemeten van de westelijke en zuidelijke muur van het gebouw kad. Nr. 925 voorzien van een put waaruit de eigenaar van het tweede perceel water mag halen, de koper van dit perceel zal een uitgang op het kerkhof moeten maken in de muur aan het kerkhof grenzende, een stuk tuin uitmakende het oostelijk deel van kad. Nr. 925 vanaf de oostelijke muur van de stalling tot aan de oostelijke naasteleger en van de noordelijke muur rechtdoor tot aan de zuidelijke naasteleger zodat de uitgang ten oosten van de stalling bij dit perceel wordt gevoegd, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1875, de koper zal moeten betalen voor de gasleidingen met ornamenten, de kranen in de keuken, wijnrekken in de kelder van het eerste perceel fl. 200,- en voor de gasleidingen met ornamenten in het tweede perceel fl. 150,- en op de dag der aanvaarding op tacatie en directe betaling over moeten nemen alle glasgordijnen in het eerste en tweede perceel, de spiegels in het buffet boven en boven de schoorsteen in de achterkamer en de spiegel in de tuinkamer blijven eigendom van der verkoper, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, het eerste bod op het eerste perceel wordt gedaan door Gelko Boskaze koopman te Franeker met fl. 4876,- en op het tweede perceel doet Frans Andela koopman te Franeker een bod van fl. 3375,- en op het derde perceel door Fedus Nauta fl. 957,- en het vierde perceel fl. 1000,- Door Hendrik Jager logementhouder te Harlingen. Op maandag 15 maart 1875 in het logement “De nieuwe Doelen” te Franeker wordt na enkele verhoogde bieder alle vier percelen gekocht door Gerardus Keijzer logementhouder te Franeker voor de somma van fl. 11267,- te betalen in klinkende en alhier goed gangbare munt of bankpapier in een termijn op 1 mei 1875.