1806 Susanna de Haan, weduwe van Hein Gerrits Brouwer wonende te Harlingen koopt op 07-02-1806 een met huis met bleekveld en erf, staande en gelegen aan de breedeplaats tot Franeker in de wijk TO 115, bij Samuel Wijtema als huurder bewoond voor 60 cg jaarlijkse huur tot 12 mei 1807, begerechtigd met een massale steeg en put, aldus in koop bekomenvan Berend Jans Mulder, koopman en Broer Adama, koopman en lid gemeentebestuur, als executeurs over wijlen Janke van der Meulen, voor de somma van 500,- cg te betalen in alhier grof zilvergeld in twee termijnen op 12 mei 1806 en 1 september 1806.