1903 Op maandag 28-12-1903 in het cafe van Postma “Het hof van Holland” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door mejuffrouw Harmke Sakes Engwerda weduwe van wijlenPieter Gerardus Keijzer te Franeker eigenares van de helft en vruchtgebruikster van de wederhelft, Theodorus Hendrks Keijzer te Harlingen, Thomas Hendriks Keijzer melkrijder en winkelier te Harlingen en tevens toeziend voogd over de minderjarige Gerben Tevens zoon van wijlen Christina Hendriks Keijzer en Hendrik Tevens, Gerardus Hendriks Keijzer aardappelkoopman te Kampen, Otte de Jong arbeider te Harlingen echtgenoot van Dieuwke Hendriks Keijzer, Gerben Hendriks Keijzer te Bolsward, Elisabeth Dominicus Keijzer te Harlingen, Johannes Dominicus Keijzer kaashandelaar te Harlingen, Johannes Rump timmerknecht echtgenoot van Ytje Dominicus Keijzer te Harlingen en Anne Dominicus Keijzer sigarenmaker te Haarlem, Gerardus Annes Keijzer bierhandlaar te Franeker als gelastigde van Martinus Johannes van der Heijden te Amsterdam echtgenoot van Ida Annes Keijzer, Catharina Annes Keijzer zich noemende Cato te Franeker, Felucia Annes Keijzer te Franeker, Herman Pier ook geschreven als Hermanus Johannes Liebeaux koopman in zijn qualiteit als vader en voogd over Johan, Foetina en Joseph Pier, minderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Bertha Annes Keijzer, Hermanus Arnoldus Maria Schuurs in zijn qualiteit als vader en voogd over Veronica, Foetina, Matthias, Ida, Catharina en Bertha minderjarige kinderen uit zijn huwlijk met wijlen Maria Annes Keijzer allen eigenaren voor de helft en erfgenamen van wijlen Pieter Gerardus Keijzer, een burgerhuis met plaats, bleek en massale steeg met pomp, staande en gelegen aan de breedeplaats in de wijk TO 215 te Franeker Kad. Nr. Sectie A 635, voor een losse kast met planken in de keuken en een droogrek in de bleek betaald de koper fl. 7,50, de losse trap naar de vliering is bij de koop inbegrepen, het eerste bod van fl. 3054,- wordt gedaan door Everhardus Boersma koopman te Franeker. Op maandag 28-12-1903 in de herberg van Age van Loon in het kaatsveld doet Barnardus Otto Ensink munufacturenhandelaar een bod van fl. 3250,- als mondeling gelastigde van mejuffrouw Margaretha Bootsma weduwe van wijlen Wilhelmus Hendrikus Ensink wonende te Franeker wat aanvaard wordt door verkopers, te betalen in gangbaar geld op 1 mei 1904.