1877 Op 26 november 1877 in het koffiehuis “De Nederlanden” aan de voorstraat wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Jan Sierks Ypma landbouwer en lid van de gemeenteraad wonende te Franeker als voogd over Hille, Sijke, Cornelis en Ferdinand minderjarige kinderen van wijlen Dominicus Ettema en wijlen zijn eerste echtgenote Gerritje Hilles Ypma, Pieter Jorritsma landbouwer wonende te Dronrijp als voogd over de minderjarige Feikje en Johannes kinderen van wijlen Dominicus Ettema en wijlen zijn laatste echtgenote Ytje Jans Jorritsma, Gerrit Yebs Ypma landbouwer te Witmarsum als toeziend voogd over de vier minderjarige kinderen van wijlen de eerste echtgenote, Anne Jorritsma landbouwer te Gaast als toeziend voogd over de twee minderjarige kinderen, een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 115 Kad. Nr. Sectie A 653, het geveilde wodt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt zo en kwaad en groot en klein het mag zijn met alle zichtbare en onzichtbare gebreken welke daaraan zouden kunnen worden bevonden, de kopers mogen het perceel pas verhuuren als de volledige koopsom is betaald en de kopers zijn verplicht het pand tegen brandschade te verzekeren bij een solide maatschappij, de aanvaarding kan gescheiden op 12 1782 want het is tot die tijd verhuurd, het eerste bod van fl. 2120,- wordt gedaan door Thomas Bakker rentenier wonende te Franeker. Op maandag 10 december 1877 in het logement van Kingma “Het Posthuis ” te Franeker wordt het bod verhoogt naar fl. 2721,- door Pieter Keijzer debutant der staatsloterij wonende te Franeker waarna de verkopers het geveilde perceel finaal aan hem toewijzen, te betalen in goed gangbaar grof zilver of goudgeld in een termijn op 1 mei 1878.