1855 Op 1 october 1855 in het logement van Oosterbaan te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Dirk van der Stal uitdrager te Franeker een huis met erf staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 115 Kad. Nr. Sectie A 653, begerechtigd met een steeg en put Kad. Nr. 654, de steeg is massaal met het perceel ten noorden, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1856, het perceel wordt verkocht zo goed en kwaad en groot en klein het mag zijn met lasten, lusten, sevituten gerechtig en mandeligheden, het eerste bod wordt gedaan door Johan Frederiks Jongs boekdrukker wonende te Franeker met fl. 951,- . Op maandag 15 october 1855 in de Koornbeurs van Offe Hoga te Franeker wordt het bod verhoogd naar fl. 1051 door Johannes Bouwes Ringnalda zonder beroep wonende te Franeker welk bod wordt aanvaard door verkoper te betalen in alhier gangbare en klinkende munt zonder voor geld gaande papieren of effecten in een termijn 8 dagen na de finale palmslag.